Midyat Eğitim-Bir-Sen


184 | | |
| |

Altay, "Sendikamız üyelerinin 18 Mart 2013 Pazartesi gününden itibaren 1982 tarihli 'Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik'in 5'inci maddesindeki erkek ve kadın kamu görevlilerinin kılık-kıyafetlerini özgürce seçmelerine engel olan kılık-kıyafet sınırlamaları dikkate alınmayacak ve maddede belirtilen yasaklara bağlı kalmadan kamu görevlilerinin kılık-kıyafet özgürlüğünü teminat altına alan yasal ya da yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar bu eylem süreci devam ettirilecek." dedi. Midyat Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdulkadir Altay, sendika üyeleri ile Aziz Önen Lisesi önünde düzenlediği basın açıklamasında, Memur-Sen ve Memur-Sen'e üye sendikaların; bu konuyu kamuoyunun gündemine taşıyacak eylemleri gerçekleştirdiğini, başvuru, itiraz ve dava süreçlerini başlattığını ifade etti.

 Başkan Abdulkadir Altay, şöyle dedi:"Bu kapsamda yakın dönemde, 30 Kasım 2012 tarihinde TBMM önünde gerçekleştirilen başörtüsüne özgürlük eylemi, İnsan Hakları Günü nedeniyle 10 Aralık 2012 tarihinde ülke genelinde yapılan basın açıklamaları, 2 Ocak 213 tarihinde yeni yılın ilk iş günü kamu hizmetini serbest kıyafetle üretme eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlere yönelik yoğun kamuoyu teveccühü de dikkate alınarak, kamu görevlilerine yönelik kılık-kıyafet yasaklarının sona ermesi noktasında milletimizin iradesini somutlaştırmak ve oluşacak toplumsal destek aracılığıyla kılık-kıyafet özgürlüğünün tesisi sürecini hızlandırmak amacıyla konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Özgürlük İçin On Milyon İmza' başlıklı imza kampanyasında, 14 Ocak-14 Şubat tarihlerini kapsayan bir ay gibi kısa bir sürede 12 milyon 300 bin imza toplanmış ve konfederasyonumuzun ve kamu görevlilerinin özgürlük talebine milletimizin desteği somutlaştırılmıştır."

Top